Blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd

Om du upplever att hastigheterna är höga inom ditt bostadsområde kan blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd vara ett alternativ.

Hur ansöker jag?

Du som ansöker och blir beviljad att ställa ut blomlådor bygger och sköter själv om blomlådorna. Läs igenom vilka förutsättningar och regler som gäller och skicka in en ansökningsblankett till Arboga Kommunalteknik. Om du har frågor eller undrar om det är lämpligt med blomlådor på den tänkta gatan är du välkommen att kontakta Arboga Kommunalteknik, projekt- och gatuavdelningen.

Förutsättningar och regler

 • Ansökan ska lämnas in och godkännas av Arboga Kommunalteknik.
  OBS! En ansökan görs per blomlådepar.
 • Arboga Kommunalteknik gör en bedömning av ansökan, föreslår eventuella justeringar och lämnar ett skriftligt tillstånd.
 • Vid behov träffas vi på plats och beslutar var blomlådorna ska stå.
 • Det är viktigt att blomlådorna står rätt så att de inte påverkar trafiksäkerheten eller framkomligheten för utryckningsfordon.
 • Blomlådorna får bara ställas framför din egen tomt, eller i direkt anslutning till den och ska godkännas av närmast berörda grannar.
 • Blomlådorna får ställas ut under tiden 1 maj till och med 15 oktober om gatan blivit sopad. Om gatan sopats före den 1 maj får blomlådorna ställas ut tidigare.
 • Tillståndet gäller 1 år i taget.
 • Du som ansöker ansvarar för att hålla rent på gatan runt blomlådorna.
 • Det måste vara fri sikt på minst 50 meter och blomlådorna får inte ställas närmare en gatukorsning än 20 meter.
 • Blomlådorna får inte flyttas.
 • Blomlådorna tillverkas, bekostas och sköts av dig som söker (på egen hand eller tillsammans med dina grannar), och ska förses med reflexer i körbanans båda riktningar.
 • Reflexerna får du av Arboga Kommunalteknik i samband med det skriftliga tillståndet.
 • Du som ansöker ansvarar tillsammans med dina grannar för att blomlådorna hålls välskötta och hela.

Om ansökan beviljas

 • Bestämmer vi tillsammans med er var blomlådorna ska stå.
 • Tillhandahåller vi reflexer till blomlådorna.
 • Tar vi det juridiska ansvaret för utplaceringen.

Blanketter

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: