Störningar

Här redovisas vägarbeten, projekt och liknande som kan ha en viss påverkan för gång-, cykel- eller fordonstrafiken. Även större evenemang som tar allmän platsmark i anspråk redovisas på kartan nedan.

Observera: Kartan är under uppbyggnad och är inte helt uppdaterad för vissa områden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: