Trafik och infrastruktur

I Arboga kommun finns olika typer av gator och vägar samt gång- och cykelvägar. Kommunens arbete handlar till största delen om att göra det säkrare och bättre för dig som trafikant. Bland annat bygger vi om farliga korsningar, byter asfalt, bygger fler gång- och cykelvägar och tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen. 

Ansvarsområden och skötsel

De större vägarna och genomfartslederna i Arboga ansvarar Trafikverket för och de kommunala vägarna och gatorna sköter kommunens driftavdelningen på tekniska förvaltningen om.
På landsbygden är det ofta lokala vägföreningar som
har hand om skötsel och underhåll av bygator och mindre vägar.

 

Nyheter om trafik och infrastruktur

 • Kontakta VafabMiljö när du har frågor om avfall
  Från den 1 november lämnar Arboga/Köpings/Kungsörs kommun över avfallshanteringen till VafabMiljö.
  Publicerat: 2017-11-01
 • Spolning av vattenledningsnätet
  Tekniska förvaltningen kommer från och med måndag 2 oktober att utföra renspolning av delar av vattenledningsnätet. Spolningarna görs för att avlägsna avlagringar i ledningarna.
  Publicerat: 2017-09-29
 • Ny huvudled i Arboga
  Nu blir Jädersvägen, Gjutarevägen och Sofiedalsgatan huvudled mellan Centrumleden och Fellingsbrovägen
  Publicerat: 2017-09-28
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 februari 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer