Värdighetsgarantier för verksamheten för funktionshinder

Värdighetsgaranti för Bostad med särskild service

Vi lovar att:

 • ta kontakt med dig inom 14 dagar efter att du fått insatsen beviljad
 • du får muntlig och skriftlig information om inflyttning
 • du får en kontaktpersonal som har ett helhetsansvar för det stöd och den service du vill ha
 • inom 14 dagar från inflyttningsdatum påbörja en genomförandeplan tillsammans med dig och din god man
 • personalen bemöter dig väl och visar respekt så att du kan känna dig trygg
 • erbjuda individuella aktiviteter varje vecka
 • erbjuda gemensamma måltider på helgdagar

Tänk på att:

 • när du flyttar in skriver du eget hyreskontrakt för din lägenhet och du betalar hyran själv
 • ämna dina synpunkter så vi kan förbättra stödinsatserna

Värdighetsgaranti för Daglig verksamhet

Vi lovar att:

 • ta kontakt med dig inom 14 dagar efter att du fått insatsen beviljad
 • du får muntlig och skriftlig information om daglig verksamhet
 • du får en kontaktpersonal som har ett helhetsansvar för det stöd och den service du vill ha
 • inom 14 dagar från sysselsättningens start påbörja en genomförandeplan tillsammans med dig och din god man
 • personalen bemöter dig väl och visar respekt så att du kan känna dig trygg
 • du får prova olika sysselsättningar inom kommunens dagliga verksamhet om du önskar
 • betala ut habiliteringsersättning utifrån närvaro

Tänk på att:

 • du betalar din egen lunch
 • arbetsresan inte ingår i insatsen
 • lämna dina synpunkter så vi kan förbättra stödinsatserna

Värdighetsgarantier för korttidsvistelse

Vi lovar att:

 • kontakta dig inom 14 dagar från att du beviljats insatsen
 • du får muntlig och skriftlig information om korttidsboendet
 • du får en kontaktpersonal som har ett helhetsansvar för det stöd och den service du vill ha
 • inom 14 dagar från första besöket påbörja en genomförandeplan tillsammans med dig och om du vill dina anhöriga.
 • det finns personal dygnet runt på korttidsboendet
 • personalen bemöter dig väl och visar respekt så att du kan känna dig trygg

Tänk på att:

 • vistelsen är avgiftsfri men att du själv betalar för måltider och aktiviteter
 • resan till och från korttidsboendet ordnar du själv
 • lämna dina synpunkter så vi kan förbättra stödinsatserna

Värdighetsgarantier för personlig assistans

Vi lovar att:

 • kontakta dig inom 14 dagar från att du beviljats insatsen
 • vara lyhörda för dina önskemål om val av personliga assistenter
 • tillsammans med dig planera utförandet av den beviljade insatsen
 • upprätta avtal mellan dig och kommunen vid assistansersättning genom Försäkringskassan
 • påbörja en genomförandeplan inom 14 dagar från att insatsen verkställts

Tänk på att:

 • det kan vara nödvändigt att göra förändringar i ditt hem så att dina personliga assistenter kan hjälpa dig på bästa sätt utifrån en god arbetsmiljö
 • om du behöver ändra i schema eller vill byta personlig assistent är det viktigt att du snarast meddelar det till kommunen, uppsägningstiden för personlig assistent är en månad
 • •ämna dina synpunkter så vi kan förbättra stödinsatserna

Värdighetsgarantier för kontaktperson

Vi lovar att:

 • kontakta dig inom 14 dagar från att du beviljats insatsen
 • vara lyhörda för dina önskemål om val av kontaktperson
 • upprätta avtal mellan dig och kontaktpersonen
 • göra regelbundna uppföljningar med dig och din kontaktperson för att säkerställa att insatsen tillgodoser dina behov

Värdighetsgarantier för avlösarservice

Vi lovar att:

 • kontakta dig inom 14 dagar från att du beviljats insatsen
 • vara lyhörda för dina önskemål om val av avlösare
 • tillsammans med dig planera utförandet av den beviljade insatsen
 • göra regelbundna uppföljningar med dig och din avlösare

Värdighetsgarantier för ledsagarservice

Vi lovar att

 • kontakta dig inom 14 dagar från att du beviljats insatsen
 • vara lyhörda för dina önskemål om val av ledsagare
 • tillsammans med dig planera utförandet av den beviljade insatsen
 • göra regelbundna uppföljningar med dig och din ledsagare

Värdighetsgarantier för stödfamilj

Vi lovar att:

 • kontakta dig inom 14 dagar från att du beviljats insatsen
 • vara lyhörda för dina önskemål om val av stödfamilj
 • tillsammans med dig planera utförandet av den beviljade insatsen
 • ett avtal upprättas mellan dig och stödfamiljen
 • göra regelbundna uppföljningar med dig och din stödfamilj

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: