Demenssjukdom

Händer-omtanke

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.

Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Sammantaget leder symptomen till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från omgivningen. Om du får en demenssjukdom kan både du och dina anhöriga få stöd och hjälp.


Arboga kommun eftersträvar att ge den vård och omsorg som rekommenderas i de nationella demensriktlinjerna (rev. 2017).

Dessa finnas att ta del av på socialstyrelsens webbplats.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: