Ung och mår dåligt

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt? Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med alkohol och droger. Här hittar du information om hjälp, stöd och vård som samhället erbjuder barn och ungdomar som mår dåligt. Du kan läsa om de olika resurser som finns, vart du kan vända dig och vilka orsaker som kan finnas till att barn och unga mår dåligt.

OBS! Vid akuta ärenden under kvällar, nätter och helger kontaktar du socialjouren Västmanland, telefon 021- 39 20 66 eller via polisen telefon 112.

 

Vid ärenden under dagtid måndag till och med fredag kontaktar du socialkontoret, telefon 0589-870 40.

Viktiga telefonnummer

 

Här finns viktiga telefonnummer som du kan ringa om du behöver hjälp eller stöd vid olika tillfällen.

112 - i nödsituation

1177 - sjukvårdsrådgivningen

116111 - BRIS, barnens hjälptelefon

0221-24490 - Kvinnojouren KAK

077-1505050 - Bris vuxentelefon

020-505050 - Kvinnofridslinjen

0589-87000 - Socialjour dagtid (växel)

021-392066 - Socialjour kväll /natt

021-410308 - Kriscentrum för män

020-1200606 - Barn och ungdomslinjen

 

Hjälp för barn och unga som mår dåligt

Det finns olika anledningar till att barn och unga mår dåligt. Här ser du vilka verksamheter du kan vända dig till beroende på vilket problem du har.

ADHD
Alkohol och droger
Autism
Bipolär
Brister i föräldraskap
Depression
Dyslexi
Dödsfall
Ekonomiska problem
Fobier
Funktionsnedsättning
Ilska och utbrott
Kriminalitet
Kris i livet
Ledsen och nedstämnd
Mobbning, kränkande behandling
Oro
Problem i skolan
Psykoser
Riskbruk och missbruk
Sexuella övergrepp
Skilsmässa
Skolfrånvaro, skolk
Stress
Våld och övergrepp

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: