Trygg och säker

I Arboga arbetar kommunen, polisen och andra aktörer tillsammans för ett tryggt samhälle. Här kan läsa om det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Anmäl alltid brott

Det finns goda skäl till att alltid anmäla brott och skadegörelse som klotter och krossade fönsterrutor även om du tror att brottet inte kommer att klaras upp. Bland annat bidrar du till det brottsförebyggande arbetet. Görs ingen anmälan om brott har brottet officiellt inte ägt rum. Din anmälan är viktigt för att polisen ska kunna använda sina resurser till att motverka kriminalitet av aktuella slag.

  • Vid nödsituation och pågående brott ring alltid SOS Alarm 112.
  • Om du blivit utsatt för hot eller våld besök polisstationen eller ring Polisen på telefonnummer 114 14.


Anmäl stöld och förlust på Polisens hemsida.

Trygghet för äldre

Äldre personer kan känna sig rädda för att utsättas för brott, trots att brottsstatistik visar att risken att drabbas är relativt liten. Och skulle man utsättas för brott kan man bli rädd för att gå ut, skadas eller tappa förtroendet för sina medmänniskor. Det finns dock flera enkla sätt för äldre att själv minska risken för att bli utsatt för inbrott i bostaden eller misshandlad utomhus. Polisen och Arboga kommun har satt ihop en liten folder med bra tips att tänka på för att skydda sig själv och för att minska risken att bli utsatt för brott.

 

Läs mer i foldern Tips och råd till äldre personer. Powerpoint, 604 kB, öppnas i nytt fönster.

Samarbete mellan polisen och Arboga kommun

Arboga kommun och Polisen i Västra Mälardalen har en samverkansöverenskommelse. Genom att polisen och kommunen samordnar sina resurser utifrån en gemensam problembild kan tryggheten öka och brottsligheten minska i Arboga. En handlingsplan med åtgärder tas fram varje år av det lokala brottsförebyggande rådet. Den utgör rådets verksamhetsplan.Trygghetsvandringar

Polisen, politiker och tjänstemän från kommunala förvaltningar vandrar regelbundet tillsammans med boende och verksamma i olika bostadsområden i Arboga. Trygghetsvandringar är en metod som syftar till att ge människor möjlighet att påverka miljön de lever i. Man tittar till exempel på buskage, belysning, tillgänglighet, klotter, skadegörelse, lekplatser, bänkar, parkeringsplatser, hållplatser och otrygga passager. Trygghetsvandringar annonseras på hemsidan i god tid innan det är dags.

Grannsamverkan

Det finns mycket du som privatperson kan göra för att skydda dig mot inbrott. Grannsamverkan är en beprövad metod för att höja tryggheten och minska brottsligheten. Det kan innebära att titta till grannens hus när de är bortresta, hålla uppsikt över området, vara extra uppmärksam och hjälpas åt för att få en trygg och säker boendemiljö. Verksamheten är ideell och drivs av de boende själva i samråd med kommunen och Polismyndigheten. Kontakta polisen om du och dina grannar är intresserade av att starta grannsamverkan i ert bostadsområde.

 

Polisens webbplats har mer information om grannsamverkan.

 

Webbplatsen samverkanmotbrott.se handlar om grannsamverkan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: