Medicinskt ansvarig

Varje kommun har skyldighet att ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) med ansvar för kvalitet och säkerhet i den verksamhet som kommunen bedriver enligt hälso- och sjukvårdslagen. Arboga har dessutom en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

 

Uppdraget som medicinskt ansvarig innebär att utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv:

  • kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla
  • skapa riktlinjer
  • vara vårdgivarens specialistresurs
  • vara ledarnas sakkunniga stabsresurs

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: