Avgifter

Kommunens avgifter för hemsjukvård ingår inte i Landstingets högkostnadsskydd.


Däremot ingår avgiften för hemsjukvård i den kommunala maxtaxan för vård och omsorg.

Maxtaxan är högst 2 359 kronor per månad.

Avgifter hemsjukvård

Inskriven i hemsjukvården 336 kronor/månad

Hembesök dagtid (7.00-17.00) 137 kronor

Hembesök kväll/natt/helg 214 kronor


Hembesök debiteras 137 kronor oavsett antalet hembesök under samma dag, vardagar mellan klockan 7.00-17.00. Övrig tid (kväll/natt/helg) debiteras 214 kronor oavsett antalet hembesök.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: