Kommunal hälso- och sjukvård och hemsjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård regleras av hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Sjukvård för äldre

Kommunen har sjukvårdsansvar till och med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för personer som bor i kommunens särskilda boenden och korttidsvistelse samt i hemsjukvård.


Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har tillsammans med medicinskt ansvarig för rehabiltering (MAR) det övergripande ansvaret för att kommunen bedriver säker hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Hemsjukvård

Om du inte på egen hand eller med stöd kan ta dig till vårdcentralen, kontaktar du din vårdcentral så förmedlar de vid behov kontakt med hemsjukvården.

Vårdcentralen förmedlar kontakten med hemsjukvården

Du kontaktar din vårdcentral så förmedlar de vid behov kontakt med hemsjukvården.


Regionen ansvarar för läkarinsatser vid hembesök.


Mer information finns på följande webbplatser


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: