Parkeringstillstånd

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsregler som meddelats i kommunens lokala trafikföreskrifter.

 

De grundläggande reglerna för PRH anges i 13 kap 8 §, Trafikförordningen (TrF 1998:1276):

8§ ”För rörelsehindrade personer kan utfärdas ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp utanför fordonet. Frågor om parkeringstillstånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas…”

Ett parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

under högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar på parkeringsplatser reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen under högst 3 timmar på gågata.

 

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.

Ett parkeringstillstånd ska gälla under viss tid, dock längst 5 år.

Ett parkeringstillstånd är personligt och gäller i hela landet.

Det gäller även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer 4 juni 1998. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från kommunen.

 

På Västra Mälardalens Kommunalförbund kan du läsa mer om parkeringstillstånd.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer