Viktiga telefonnummer

Här hittar du information och telefonnummer till kommunens verksamheter och till andra myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig i olika situationer.

Ambulans

I nödsituation ring 112


Räddningstjänst

I en nödsituation ring 112.

I övriga fall ring 0589-67 01 08 på dagtid. Kvällar och helger 0589-67 01 09.


Polis

I nödsituation ring 112
Anmälningar och information ring 114 14.


Läkare

I nödsituation, ring 112
Hälso- och sjukvårdsupplysningen 1177.


Giftinformation

I nödsituation, ring 112.

Allmänna frågor om akuta förgiftningar vid inte brådskande fall ring 08-33 12 31.


BRIS

Barnens hjälptelefon: ring 116 111.

Bris vuxentelefon: ring 077-150 50 50.


Socialjour

Vid akuta behov av socialtjänstinsatser utanför kontorstid ring socialjouren i Västerås, telefon 021-39 20 66.

Under kontorstid, kontakta kommunens växel på telefon 0589-870 00.


Kvinnojourer/ kvinnofrid

Kvinnojouren i KAK 0221-244 90
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50


Felanmälan efter kontorstid

Vid akuta fel på kommunens fastigheter, lägenheter, vatten och avlopp samt gator, belysning, parker och fjärrvärme efter kontorstid, ring kommunens journummer. Telefon 021-30 25 60. Journumret går till SOS Alarm Sverige AB.


113 13 - Nationellt informationsnummer

Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser. Läs mer 113 13 på SOS Alarms webbplats.


116 000 - journummer för att anmäla försvunna barn

Sverige har som ett av EU:s medlemsländer krav på att införa ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. Journumret, 116 000, ska vara tillgängligt dygnet runt, året om oavsett i vilket EU-land man befinner sig i, när sådana händelser inträffar.


Ärenden som rings in kommer att hanteras likt ett 112-ärende, vilket innebär förmedling till polis.

Läs mer på SOS Alarms webbplats.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 december 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer