Skyddsrum

Skyddsrum är ett utrymme som redan under fred utformas och utrustas så att de ger skydd mot de stridsmedel som kan antas komma till användning i krig. I Arboga kommun finns cirka 140 skyddsrum varav alla i centralorten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har uppdraget att kontrollera att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Hitta ditt närmaste skyddsrum

På MSB:s webbplats kan du läsa mer och skyddsrum och hittar information om var de finns.

Fastighetsägaren ansvarar för underhåll

Det är respektive fastighetsägare som har underhållsansvaret och om en kontroll visar på brister så är det ägaren som måste åtgärda bristerna. För vissa åtgärder betalas statlig ersättning och för andra måste ägaren stå för kostnaden själv. Skyddsrum får ordnas för fredsanvändning, till exempel lägenhetsförråd.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: