Skyddsrum

Skyddsrum är ett utrymme som redan under fred utformas och utrustas så att de ger skydd mot de stridsmedel som kan antas komma till användning i krig. I Arboga kommun finns cirka 140 skyddsrum varav alla i centralorten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har uppdraget att kontrollera att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Hitta ditt närmaste skyddsrum

På MSB:s webbplats hittar du ditt närmsta skyddsrum.

Fastighetsägaren ansvarar för underhåll

Det är respektive fastighetsägare som har underhållsansvaret och om en kontroll visar på brister så är det ägaren som måste åtgärda bristerna. För vissa åtgärder betalas statlig ersättning och för andra måste ägaren stå för kostnaden själv. Skyddsrum får ordnas för fredsanvändning, till exempel lägenhetsförråd.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 februari 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer