Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Frivillig resursgrupp (FRG)

Arboga kommun har skrivit en överenskommelse med Arboga Civilförsvarsförbund om så kallad frivillig resursgrupp, FRG. Gruppen kan kallas in vid svåra händelser så kallade extraordinära händelser.

En kommun har inte egna resurser själva att hantera alla kriser som kan inträffa. Situationer kan uppstå akut, med viss förvarning eller lång förberedelsetid. Vid extraordinära händelser då man räknar med att de ordinarie kommunala resurserna inte räcker till, ska frivilliga resursgrupper kunna avlasta, förstärka och komplettera olika delar av kommunens organisation.


Resursgruppens arbetsuppgifter är bland annat att:

  • Upprätta informationsplatser med informatörer dygnet runt
  • Assistera vid uppsamlingar, registreringar, ledsagning, inkvartering
  • Biträda med tillsyn av äldre och bistå med transporter och värmestugor
  • Samordning med övriga frivilligorganisationer

Resursgruppen kan till exempel träda i funktion vid svåra händelser som:

  • Större översvämningar
  • Längre elavbrott
  • Större snöoväder
  • Stora olyckor och bränder

Alla personer som ingår i den frivilliga resursgruppen i Arboga har genomgått en särskild utbildning i bland annat första hjälpen, brandkunskap, krisinformation och i att möta människor i kris.

Frivillig resurs

Frivilliga resursgrupper, FRG, är en helt frivillig resurs för kommunal krishantering. FRG regleras inte i någon lag eller förordning. Den frivilliga resursgruppen är en strukturerad form av samarbetet mellan kommunen och frivilliga.Den frivilliga resursgruppen samordnas av Arboga civilförsvarsförbund.

Mer information

Vill du veta mera om FRG, kontakta Göran Glimsholt, Arboga Civilförsvarsförbund, telefon: 0589-61 14 15, 070-725 14 15, e-post:

g.glimsholt@gmail.com

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: