Räddning, säkerhet och kris

Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med krisberedskap, räddningstjänst och förebyggande arbete.

Vid kriser och allvarliga händelser kommer kommunens webbplats att användas för att informera om vad som hänt, ge lägesbeskrivningar och råd till allmänheten.

Råd och tips kring säkerhet, olycka och kris

Webbplatsen DinSäkerhet.se har många bra råd och tips kring hur du kan göra ditt hem och din fritid säkrare. Här finns också information som handlar om vad du själv kan göra för att öka din krisberedskap. Det finns exempelvis checklistor på vad du bör ha hemma.


 

DinSäkerhet.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: