Motivationsboende Tornbo

Hos oss på Tornbo får Du ett tryggt boende med personlig utveckling genom kunskapsförmedling rörande drogberoende och dess negativa konsekvenser för att kunna göra bättre livsval.

Del i kunskapsförmedlingen är att deltaga ibland annat AA och NA möten på egen tid.

Målgruppen vi vänder oss till är kvinnor och män från 21 år, med varierande former av beroende. Alkohol-, narkotika- och tablettberoende som är bosatta i Arboga kommun.

För att deltaga i Tornbos verksamhet krävs bistånd från socialsekreterare på myndighet vuxen i Arboga kommun.

Klient och socialsekreterare besöker alltid Tornbo tillsammans för ett
informationsmöte vartefter klienten i lugn och ro kan tänka efter och fatta ett eget beslut om deltagande i boendet/kunskapsförmedlingen på Tornbo.

Vi samverkar med öppenvårdens behandlingsalternativ och AME för
arbetsplatsträning.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer