Kommunens roll och ansvar

Det här är kommunens roll för asylsökande vid asylboenden eller för nyanlända med uppehållstillstånd:

  • Ordna allmän förskola för barn i ålder 3 till 5 år. Ordna grundskola och gymnasieskola. Asylsökande barn har rätt till utbildning i grundskolan och motsvarande skolformer. Asylsökande ungdomar har rätt till utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år. Barn och ungdomar ska tas emot i verksamheten så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden, eller senast en månad efter ankomsten.
  • Ordna god man och boende till ensamkommande barn.
  • Ta emot och ordna boende för flyktingar som tas emot enligt avtal från asylboenden.
  • Anordna svenska för invandrare och samhällsorientering till de individer som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.


Här kan du läsa mer om kommunens integrationsarbete för nyanlända med permanent uppehållstillstånd.

Myndigheters roll i flyktingmottagandet

Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare. Migrationsverket ansvarar också för boende till alla som söker asyl i Sverige.

Om flyktingmottagande på Migrationsverkets webbplats

Arbetsförmedlingen

Efter att Migrationsverket beviljat uppehållstillstånd tar Arbetsförmedlingen över ansvaret för integrationsinsatser för de nyanlända som folkbokfört sig i kommunen.

Information på Arbetsförmedlingena webbplats om etablering av nyanlända

Försäkringskassan

Försäkringskassan betalar ut etableringsersättningen som beviljats av Arbetsförmedlingen.

Om nyanlända i Sverige på Försäkringskassans webbplats


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: