Trygghetslarm

Personer i eget boende, som på ett enkelt sätt behöver komma i kontakt med äldreomsorgens personal, kan få trygghetslarm inkopplat. Samma sak gäller dem som rent allmänt känner sig otrygga.


Kostnader för trygghetslarm:

  • Trygghetslarm, söklarm 303 kronor/månad
  • Larminstallation, engångsavgift, 248 kronor
  • Förlust av larmklocka, 1.091 kronor
  • Förlust av hela larmenheten, 4.957 kronor

Ansökan och förfrågningar

Förfrågningar eller ansökan om hemtjänst kan göras hos biståndshandläggarna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: