Hemservice

Utför städ, tvätt och handling efter biståndsbeslut. 75+ behöver inget biståndsbeslut för städning och inköp. Du ansöker om tjänsten via kommunens biståndshandläggare.

"Fixartjänst"

En gratisservice till alla pensionärer som behöver hjälp med en syssla som där risken för olyckor kan förekomma, tex. byta glödlampor, gardiner, flytta tunga möbler, hänga upp tavlor, klättra på stegar och annat som kan vara förenat med fara.

Övriga "fixartjänster" som ej har med säkerhet att göra utföres mot betalning, 171 kr/tim. Varje uppgift prövas separat utifrån vår möjlighet att utföra dem. Tjänsten får ej konkurrera med företag på den öppna marknaden.

Försäljning av hjälpmedel

Korgar till rullatorer.
Halkunderlägg att lägga under gångmattor finns.
Badkarsmattor/halkskydd
Promenadkäppar + tillbehör såsom isbroddar och käpphängare

Hjälp med hemleverans kan ske inom Arboga tätort.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: