Avlösarservice

Avlösarservice innebär att någon utanför familjen kommer hem till den som behöver stöd och hjälp så att anhöriga som vårdar för möjlighet att lämna hemmet. Insatsen kan ges till barn och vuxna.

 

Syftet med insatsen är att föräldrar eller den som lever tillsammans med någon som har stora funktionsnedsättningar ska få möjlighet att koppla av eller att genomföra egna aktiviteter. Avlösning kan ges både som regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses.

Ansökan

Ansökan görs skriftligen av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till biståndshandläggaren på blanketten Begäran om insats enligt LSS. Pdf, 136.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: