Avgifter för verksamheten för funktionsstöd 2022

Avgifter daglig verksamhet

Arbetsresor 30 kronor/resa

Fika 10:00/dag


Avgifter måltider i stödfamilj och korttidsvistelse

Tillägg för specialkost ersätts enligt faktisk kostnad.


Ålder 0-5 år

frukost 9:00/måltid
lunch 12:50/måltid
middag 12:50/måltid
mellanmål 9:00/måltid


Ålder 6-9 år

frukost 13:00/måltid
lunch 18:50/måltid
middag 18:50/måltid
mellanmål 13:00/måltid


Ålder 10-13 år

frukost 15:00/måltid
lunch 21:00/måltid
middag 21:00/måltid
mellanmål 15:00/måltid


Ålder över 14 år

frukost 18:00/måltid
lunch 26:00/måltid
middag 26:00/måltid
mellanmål 18:00/måltid


Fritidsverksamhet
Läger/kolonivistelse

Arboga kommun tar ut en avgift som beräknas för varje enskild lägerverksamhet. Avgiften tas ut per dygn och avgiften beräknas utifrån kostnadsuppgifter från varje arrangör.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: