Avgifter för verksamheten för funktionshinder 2019

Avgifter daglig verksamhet

Arbetsresor 28 kronor/resa

Fika 9:00/dag


Avgifter måltider i stödfamilj och korttidsvistelse

Tillägg för specialkost ersätts enligt faktisk kostnad.


Ålder 0-5 år

frukost 7:50/måltid
lunch 11:00/måltid
middag 11:00/måltid
mellanmål 7:50/måltid


Ålder 6-9 år

frukost 11:50/måltid
lunch 17:00/måltid
middag 17:00/måltid
mellanmål 11:50/måltid


Ålder 10-13 år

frukost 13:50/måltid
lunch 19:50/måltid
middag 19:50/måltid
mellanmål 13:50/måltid


Ålder över 14 år

frukost 16:50/måltid
lunch 24:00/måltid
middag 24:00/måltid
mellanmål 16:50/måltid


Fritidsverksamhet
Läger/kolonivistelse

Arboga kommun tar ut en avgift som beräknas för varje enskild lägerverksamhet. Avgiften tas ut per dygn och avgiften beräknas utifrån kostnadsuppgifter från varje arrangör.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 november 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer