Bostadsanpassning

Om du på grund av din funktionsnedsättning behöver anpassa din bostad, med tekniska lösningar för att underlätta vardagen, kan du söka bidrag för bostadsanpassning. Syftet med en bostadsanpassning är att du ska kunna leva ett självständigt liv i eget boende.

Ansökan

Börja med att kontakta din läkare. Läkaren skriver sedan en remiss till en arbetsterapeut. Arbetsterapeuten bedömer vilket behov du har genom ett besök hos dig.

 

Därefter ansöker du om bidrag hos den ansvariga handläggaren på Västra Mälardalens Kommunalförbund som jobbar för Kungsör-, Arboga- och Köpings kommun.


Handläggaren fattar därefter beslut utifrån gällande lagstiftning.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer