Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Familjehem

För vem behövs familjehem?

Svårigheter i familjen kan medföra att barn och unga för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj. Orsaken kan vara till exempel missbruk eller sjukdom.


När barn flyttar till en annan familj ger föräldrarna oftast sitt samtycke, men det förekommer också att socialtjänsten beslutar att omhänderta barn mot föräldrarnas vilja.


De lagar som styr omhändertaganden och familjehemsplaceringar av barn och unga är Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Oavsett vilken lag som används så strävar man efter att barnet ska kunna återvända till sin familj.

Familjehemsenhetens uppdrag

  • ge kontinuerligt stöd och kompetenshöjande verksamhet till familjerna.
  • ansvara för att vården bedrivs enligt genomförandeplanen och konternuerligt återkoppla till ansvarig handläggare.
  • upprätta avtal med arvode och omkostnadsersättning enligt riktlinjer.
  • nyrekrytering och utredning av familjehem och kontaktfamiljer.

 

Du kan läsa mer i familjehemsenhetens broschyrer

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer