Faderskap

För barn till föräldrar som inte är gifta med varandra måste faderskapet formellt fastställas. Förutom juridiska skäl, som vid arvs- och underhållsfrågor, har det ett stort personligt värde för barnet att veta vem som är far. Om barnet ska bära faderns efternamn kan namnet inte registreras förrän faderskapet är fastställt.

 

Är barnets mor gift när barnet föds anses hennes make automatiskt som barnets far.

Fastställande av faderskap

Socialnämnden får via skatteförvaltningen besked om när ett barn utom äktenskapet har fötts. Antingen beställer man en tid själv innan barnet är fött eller så får man en kallelse efter det att barnet är fött.

 

Om det finns tveksamheter om vem som är far har mannen eller kvinnan rätt att begära en blodanalys som bekostas av socialnämnden.

 

Skulle någon vägra att skriva på en faderskapsbekräftelse måste faderskapet fastställas genom dom i tingsrätten.

Gemensam vårdnad

I samband med faderskapsbekräftelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer