Adoption

Två händer

Den som önskar ta emot ett utländskt eller svenskt barn för adoption ska ha beslut om medgivande från socialnämnden. Beslutet föregås av en utredning, som utförs av familjerättssekreterare.

Du kan läsa mer på följande webbplatser:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: