Överklagan av beslut

Om du är missnöjd med ett beslut som går helt eller delvis emot din ansökan, kan du överklaga beslutet.

Överklagandet ska skickas till Socialförvaltningen i Arboga, Box 87,

732 22 Arboga.

 

Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter att du fått beslutet.

Vad ska jag skriva i brevet?

I brevet talar du om vilket beslut du överklagar, varför du överklagar beslutet och hur du vill att beslutet ska vara i stället.

 

Om du önskar hjälp med att skriva överklagan ska handläggaren hjälpa dig.

 

Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet om avslag.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: