Dödsboanmälan

Bouppteckning kan ersättas med dödsboanmälan om den dödes tillgångar inte täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet.

Huvudregeln är att det ska göras en bouppteckning efter den avlidne.

Dödsboets tillgångar får inte röras innan det fastslagits om förutsättningar för en dödsboanmälan föreligger. Detta innebär att inga räkningar eller skulder ska betalas.

Utredningen inleds med ett hembesök av handläggare från Socialförvaltningen. Lägenheten med inventarier får inte röras innan handläggare gjort hembesök.


Om räkningar betalas via autogiro, säg upp autogiromedgivandet omedelbart.


Bland tillgångarna får inte finnas fast egendom eller tomträtt. Däremot kan det finnas försäkring med förmånstagarförordnande som inte medräknas som tillgång i dödsboet.


Dödsboanmälan kan bara göras av socialnämnden. Dödsbodelägare eller bouppgivare (utsedd att företräda dödsboet) kan vända sig till socialförvaltningen för information och hjälp med utredning av dödsboanmälan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: