Anhörig till missbrukare

Lever du ditt liv tillsammans eller med,eller i en relation till en människa som missbrukar alkohol eller droger? Har du svårt att förstå dig på denna person? Känner du att du inte vet hur du ska förhålla dig, inte förstår, att du håller på att bli galen,inte orkar mer?

Kanske känner du en stor sorg och uppgivenhet inför personens agerande?

Ta kontakt med mottagningen för att framföra önskemål om samtal utifrån dig som anhörig och medberoende.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: