Stöd till anhöriga

Med anhörigvårdare menas den person som i familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte längre klarar vardagen på egen hand.

Anhörigvårdare kan vara maka, make, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller annan närstående person.

Anhörigstödet syftar till att utifrån dina behov underlätta i din vardag.

Vi erbjuder:

Råd och stöd

Till dig som är anhörig/närstående.

Enskilda samtal

Det finns möjlighet till enskilda samtal om din situation genom hembesök eller telefonkontakt.

Anhörigvårdarkort

Ett kort med information om att du vårdar någon. Kortet fungerar som en trygghet om det skulle hända dig något.

Avlösning

Som sammanboende anhörigvårdare kan du få avgiftsfri avlösning 6 timmar i månaden, därefter betalar man hemtjänsttaxa upp till maxtaxan. Detta beslut fattas via biståndshandläggaren. Avlösningen sker måndag-fredag klockan 08.00-19.00, ej röda dagar.

Dagverksamhet för dementa

Om din anhörig/närstående vill komma ut på aktiviteter, behöver träning eller du behöver avlastning kan ni ansöka om dagverksamhet.

Anhöriggrupper

Träffar med samtal runt kaffebordet med andra som är i liknande situation.

Föreläsningar

I samarbete med Röda Korset, Svenska Kyrkan-diakoni, Vuxenskolan och Arboga Anhörigvårdarförening ordnas föreläsningar.

Taktipro

Taktilmassage är en mjuk beröringsmassage för återhämtning, läkning och balans.
Anhörigvårdare ges möjlighet att utbilda sig i taktilmassage för att kunna ge massage till den de vårdar/stöttar.

Anhörig till missbrukare

Du har möjlighet att vända dig till någon behandlare på socialtjänstens öppenvårdsenhet.

Välkommen att höra av dig!

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 mars 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer