Akut hjälp

Här hittar du information och telefonnummer till kommunens verksamheter och till andra myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig i olika situationer.

Ambulans

I nödsituation ring 112

Räddningstjänst

I en nödsituation ring 112.

I övriga fall ring 010-179 82 00.

Polis

I nödsituation ring 112
Anmälningar och information ring 114 14.

Läkare

I nödsituation, ring 112
Hälso- och sjukvårdsupplysningen 1177.

Giftinformation

I nödsituation, ring 112.

Allmänna frågor om akuta förgiftningar vid inte brådskande fall ring 08-33 12 31.

BRIS

Barnens hjälptelefon: ring 116 111.

Bris vuxentelefon: ring 077-150 50 50.

Socialjour

Vid akuta behov av socialtjänstinsatser utanför kontorstid ring socialjouren i Västerås, telefon 021-39 20 66.

Under kontorstid, kontakta kommunens växel på telefon 0589-870 00.

Kvinnojourer/ kvinnofrid

Kvinnojouren i KAK 0221-244 90
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Felanmälan efter kontorstid

Vid akuta fel på kommunens fastigheter, lägenheter, vatten och avlopp samt gator, belysning, parker och fjärrvärme efter kontorstid, ring kommunens journummer. Telefon 021-30 25 60. Journumret går till SOS Alarm Sverige AB.

113 13 - Nationellt informationsnummer

Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser. Läs mer 113 13 på SOS Alarms webbplats.

116 000 - journummer för att anmäla försvunna barn

Sverige har som ett av EU:s medlemsländer krav på att införa ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. Journumret, 116 000, ska vara tillgängligt dygnet runt, året om oavsett i vilket EU-land man befinner sig i, när sådana händelser inträffar.


Ärenden som rings in kommer att hanteras likt ett 112-ärende, vilket innebär förmedling till polis.

Läs mer på SOS Alarms webbplats.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: