Publicerad

Vasa- och Ullvigymnasiet
bäst i Mellansverige

Exempelbild

Per Gamalielson, rektor för Vasagymnasiet, tror det genuina engagemanget är det som ligger bakom de goda resultaten.

God studiemiljö och undervisning samt bra bemötande. Enligt en enkät som eleverna själva har fyllt i får Vasagymnasiet bäst resultat bland alla gymnasieskolor i hela Mellansverige. Tvåa på listan kommer Ullvigymnasiet i Köping.

Skolinspektionen genomför regelbundet en enkät som alla barn och ungdomar får fylla i under årskurs fem, nio och läsår två på gymnasiet. Eleverna får svara på frågor om till exempel undervisning, trygghet och bemötande. I den nationella sammanställningen som nu är klar är både Vasagymnasiet och Ullvigymnasiet långt överlägset de andra skolorna på många punkter. Per Gamalielson, som är rektor på Vasagymnasiet, gläds över resultatet.

 

- Det här är fantastiskt, att eleverna genom sina svar anser att vi är bäst. Att eleverna gillar vår gymnasieskolor beror på flera saker som bra undervisning, hög trivselfaktor och stora möjligheter till inflytande. Vi tar dem på allvar och de känner att vi bryr oss om dem på alla sätt, säger Per.

Anna Ulfves

Ullvigymnasiets rektor Anna Ulfves gläds över enkätsvaren men tar nu sikte på ännu bättre resultat.

Får ofta positiv respons

I en delfråga visar enkäten att Ullvigymnasiet har bäst resultat av alla kommuner i Sverige. Anna Ulfves, rektor på skolan, instämmer i glädjen över de positiva enkätsvaren.

 

- Samtidigt förvånar resultatet inte oss. Varje skola har en själ och våra besökare och medarbetare ger regelbundet uttryck för den fina stämning som råder på våra skolor, säger Anna.

Fortsätter arbetet

Tillsammans vill nu de båda rektorerna fortsätta bibehålla kvaliteten, men framför allt att utveckla verksamheten. De lyfter båda samarbetet skolorna emellan som avgörande.


- Det finns en genuin omsorg och ett gemensamt engagemang. Vi känner och månar om varandra, även över kommungränserna, säger Per.


Anna Ulfves fortsätter.

- Vi vill nå en ännu högre grad av måluppfyllelse och vi arbetar med det på olika sätt. Både jag och Per är måna om att vi ska driva Mellansveriges bästa gymnasieskolor, i vissa avseenden är vi redan där, säger Anna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: