Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Att lämna anbud

En offentlig upphandling genomförs efter vissa formella regler. Kommunen anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade.

Vi använder oss av upphandlingssystemet, Visma TendSign. I systemet kan du som anbudsgivare lägga in dina anbud.Viktigt att tänka på när du lämnar anbud:

  • Läs igenom förfrågningsunderlaget mycket noga.
  • Eftersom anbudet inte kan kompletteras i efterhand annat än i undantagsfall är det viktigt att alla frågor som ställts i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.
  • När anbudet skall utformas (skriftligt på svenska språket) är det viktigt att följa alla anvisningar och bifoga samtliga begärda handlingar såsom prisuppgifter, intyg, svarsmallar, miljö- och kvalitetsbilagor etc.
  • Anbud som inte uppfyller skall-kraven tas inte upp till prövning.
  • Undvik att lämna in årsredovisningar och liknande som inte efterfrågats.
  • Glöm inte att skriva under anbudet.
  • Kontrollera att anbudet kommer in till kommunen i rätt tid med rätt märkning. För sent inkommet anbud får inte tas upp till prövning.
  • Vid oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget, tag snarast kontakt med upphandlingens handläggare. Om vi får synpunkter i tid kan vi göra förtydliganden eller rättelser som når alla som har begärt ut förfrågningsunderlaget.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: