Tillfällig livsmedelshantering

Tillfällig hantering kan till exempel vara försäljning vid julmarknad, medeltidsdagar eller andra händelser. Glöm inte att anmälan måste göras i god tid innan verksamheten startar! Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan om registrering gjorts, om inget annat besked lämnas av miljö- och hälsoskyddsenheten.

Försäljning av produkter till kund på marknad ska registreras om inte omfattningen är mycket liten. Vad som bedöms som ”liten” beror bland annat på hur känsliga livsmedel det rör sig om. Ska man sälja kakor kan man göra det utan anmälan vid fler tillfällen på ett år än om man vill sälja till exempel stekt strömming som är ett mycket känsligare livsmedel och som dessutom bereds på plats. Därför är det alltid bäst att kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten och fråga innan man sätter igång.

 

Pågår försäljningen mer än två dagar i rad ska alltid anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsenheten.

 

Om man behöver bereda sina produkter själv innan försäljningen, ska detta helst ske i ett kök som används för livsmedelsverksamhet (i motsats till ett privat kök). Undantag kan göras för privatpersoner som säljer livsmedel med låg risk ett litet antal gånger per år. Beredning på plats ska vara så enkel som möjligt och ställer dessutom högre krav på utformningen av försäljningsståndet.

 

Oavsett om anmälan behövs eller inte, så gäller samma krav på att livsmedlen är säkra för konsumenterna. Du som säljer ska kunna redovisa innehåll av allergener, du ska ha koll på att förpackningar är hela och rena, att livsmedlen förvaras vid lämplig temperatur och inte passerat bäst-före, med mera. För dig som har anmält om registrering eller godkännande, ska dessa rutiner finnas skriftligt.


Mer information finns i vår broschyr om tillfällig hantering av livsmedelPDF (PDF).

Blanketter

Anmälningsblanketter för godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar finns att hämta i kommunens blankettdatabas.

Mer information

Kommunens taxor och avgifter

Livsmedelverkets webbplats

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer