Tillsyn av serveringstillstånd

Ansvar

För att fullfölja samhällets mål med alkoholpolitiken ska en tillsyns- och uppföljningsverksamhet bedrivas. Ansvaret för tillsynsverksamheten på det lokala planet åvilar kommunen och polisen.

Inre tillsyn

Med inre tillsyn avses kontroll av uppgifter från olika myndigheter, främst av ekonomisk art , där bland annat granskning av företagets försäljningssiffror görs halvårsvis. Hit hör även frågor som avser tillståndshavarens vandel samt uppföljning av andra myndigheters restauranginspektioner. Även granskning av företagens marknadsföring hör till den inre tillsynen.

Yttre tillsyn

Med yttre tillsyn avses olika former av inspektioner av serveringsställen. Dessa kan ske både dag- och kvällstid. De kan genomföras i samarbete mellan kommunen, polisen och andra myndigheter som har att kontrollera verksamheten.

 

I den yttre kontrollen ingår bland annat kontroll om underåriga eller berusade personer serveras, ordningsläget i och utanför serveringsstället, om mat finns, om ansvarig finns på plats, om stängningstider respekteras. Vidare görs kontroll av kassaregister och bokföring, antal personer i lokalen, varuprovning, anställningsförhållanden, prissättning och marknadsföring.

Förebyggande tillsyn

Denna tillsynsform kan genomföras bland annat genom att medverka vid utbildningar, ge råd och vägledning både muntligt och skriftligt samt genom massmedia.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer