Så här gör du för att registrera ett lotteri

Instruktioner för hur du registrerar ett lotteri

 • Undersök om registrering behövs för den lotteriförsäljning föreningen tänkt sig. Lotteriregistrering innebär att ni söker tillstånd att sälja lotter under en treårsperiod.
 • När föreningen har tagit beslut om att göra en ansökan om lotteriregistrering ska ni fylla i en blankett. Blanketten finns att hämta på kommunens webbplats. När du klickat på länken hamnar du på en sida för e-tjänster. Skriv Lotteri i sökrutan längst upp så får du fram blanketten.
  Protokoll med beslut om ansökan, lotteriföreståndare, verksamhetsberättelse och stadgar måste finnas med i ansökan. 
  Skicka ansökan till Arboga kommun, Fritids- och kulturförvaltningen, Box 45, 732 21 Arboga.
 • När Arboga kommun har tagit beslut om registrering skickas beslutet till föreningen. Samtidigt får den utsedda lotterikontrollanten besked om att registrering har beviljats. Föreningen betalar den administrativa kostnaden som kommer på faktura från Fritids- och kulturförvaltningen.
 • Innan försäljningen av lotter kan börja måste ni kontakta kontrollanten.

Redovisning

 • Efter varje dellotteri/avslutat tillstånd ska lotteriet redovisas till lotterikontrollanten.
 • Arboga kommun skickar en faktura till föreningen på kontrollantarvodet som är 3 % av lotteriets omsättning.
 • Lotterikontrollanten får sitt arvodet utbetalt av Arboga kommun.

Skicka in ansökan i god tid.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: