Dricksvatten, egen brunn

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel som ingen av oss klarar sig utan. Här kan du läsa vad som gäller när du eller din verksamhet saknar kommunalt vatten.

Verksamheter och större bostäder

Alla vattentäkter som ger mer än 10 kubikmeter vatten per dygn, eller som tjänar i genomsnitt minst 50 personer per år, omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30). Föreskrifterna gäller också för vatten som tillhandahålls som dricksvatten i offentlig eller kommersiell verksamhet, oavsett brunnens storlek.

 

De vattentäkter som omfattas av livsmedelverkets föreskrifter omfattas också av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds tillsyn. Anläggningen ska registreras. Ett egenkontrollprogram med bland annat provtagningsfrekvens ska finnas och vara fastställt av myndighetsförbundet.

Enskilt vatten/privat brunn

Bor du på landsbygden har du sannolikt en egen brunn. Då behöver även du analysera vattnets kvalitet regelbundet. Det är dock inte kraven i dricksvattenföreskrifterna som gäller, utan livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket rekommenderar att man tar vattenprover i egen brunn ungefär vart tredje år.

Radon i dricksvatten

Om du har höga radonhalter i vattnet (över 1000 Bequerel per liter) bör du även mäta radon i inomhusluften. Det finns inga kända risker med att dricka radonhaltigt vatten men gasen övergår till luften och om halterna inomhus blir höga, ökar också risken för lungcancer efter långvarig exponering. Radon behöver inte mätas vid varje provtagning. Har du frågor om radon i luft eller vatten, ring Västra Mälardalens Myndighetsförbunds växel och be att få tala med någon som jobbar med hälsoskydd.

Provtagning

Vill du testa ditt dricksvatten kan du exempelvis vända dig till ALcontrol eller till Eurofins som har en webshop för brunnsvatten där du som privatperson kan göra din beställning av vattenprover. Efter beställning skickas provtagningsflaskor och information direkt hem till dig.

Även verksamheter kan beställa provtagningsmaterial från dessa laboratorier.

 

Har du frågor kan du ringa livsmedelsinspektörerna, se kontaktuppgifter.

Blanketter

Anmälningsblankett för registrering av livsmedelsanläggning finns att hämta i kommunens blankettdatabas.

Mer information

Kommunens taxor och avgifter

Mer information om radon och radonmätning hittar du här

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:3, PDF)

Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (PDF)

ALcontrol

Eurofins

Eurofins webshop, för privatpersoner

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 december 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer