Ungdomsverksamhet 20-24

Överenskommelse med Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.

Målsättningar

  • Halvera ungdomsarbetslösheten för åldersgruppen 16-24 år under en period av två år.
  • Ungdomsarbetslösheten i Arboga kommun under oktober 2015: 18,9%.
  • Stärka kompetens hos målgruppen för att öka deras möjligheter till anställning eller vidare studier.
  • Utveckla samarbetet med det lokala näringslivet och utbildningsanordnare.
  • Utveckla, etablera och implementera nya samverkans- och arbetssätt.

Arbetssätt

  • Individfokus
  • Delaktighet
  • Samtalsbaserat arbetssätt MI (Motiverande Intervju)
  • Lokal samverkansgrupp

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: