AME Jobbcenter

AME jobbcenter har till uppgift att tillsammans med den arbetssökande finna snabbaste vägen till egen försörjning.

Arbetsmetoden är individuell vägledning, coachning, träning i aktivt arbetssökeri, upprättande av ansökningshandlingar och sökandestrategier.

Verksamheten vänder sig primärt till personer som uppbär försörjningsstöd och /eller är anställda/ anvisade inom AME och som har god arbetsförmåga.

Huvudlinjen är aktivt arbetssökeri och vid behov sker matchning mot arbets- och/eller yrkesorienterad praktik.

Verksamheten är på heltid.

AME jobbcenter tillhandahåller även individuell datautbildning, möjlighet finns att ta lilla eller stora europeiska datakörkortet.

Certifierat testcenter för ECDL.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: