Arbeta i Arboga kommun

Som medarbetare hos oss kan du vara med och utveckla Arboga till en ännu mer attraktiv och inspirerande plats för alla boende, besökare och inpendlare.

Arboga kommun är Arbogas största arbetsgivare med ungefär 1000 medarbetare. I kommunen finns ett 80-tal olika yrkeskategorier som arbetar med allt från att hand om våra barn och äldre, planera för ny bebyggelse, administrera nämnder och styrelser, sköta våra gator och parker, se till att vi har rent vatten att dricka med mera


Som arbetsgivare är kommunen en stor organisation och ger därmed möjlighet till intern rörlighet och utveckling inom yrkesområdena.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: