Lättläst: Äldreomsorg

När du är gammal får du bo kvar

i ditt eget hem så länge du vill.

Om du inte kan bo kvar hemma

kan du få flytta till ett äldreboende.

 

När du är gammal ska du få

den hjälp som du har rätt till.

Hjälpen kan till exempel vara

att du får ett larm hemma,

eller att du får dusch istället för badkar.

 

Hemtjänst

Du kan också få hjälp av hemtjänsten.

Hemtjänsten hjälper till med

till exempel mat och städning.

 

Äldreboenden

Om du inte kan bo kvar hemma

kan du bo i ett äldreboende.

 

På äldreboendet finns personal som kan hjälpa

dig med det du behöver dygnet runt.

 

Det finns många olika äldreboenden.

Vill du veta mer kan du ringa till kommunens växel

och fråga efter en biståndshandläggare.

Telefonnumret är 0589-870 00.

 

Stöd till anhöriga

Om du tar hand om en släkting eller en vän

som är sjuk eller behöver extra hjälp

kan du få stöd av kommunen.

 

Du kan till exempel få träffa andra

som också tar hand om en släkting eller vän.

 

Om du vill fråga något kan du ringa

till kommunens växel och fråga efter en närståendestödjare.

Telefonnumret är 0589-870 00.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: