Lättläst: Kris och säkerhet

Vad är en kris?

En kris kan vara en stor olycka

som många människor råkar ut för.

Det kan också var till exempel en storm

eller att många människor blir utan ström samtidigt.

 

Här får du några exempel på kriser:

  • När en storm skadar många saker
  • När en buss råkar ut för en olycka och många människor skadar sig.
  • När en lastbil välter och lasten innehåller giftiga ämnen.

Vad är krisberedskap?

Om Arboga kommun drabbas av en olycka eller en kris,

ska de som jobbar med beredskapen i Arboga kommun

veta vem som gör vad vid en kris.

Larmnummer 112

Om det sker en allvarlig olycka och du behöver ha hjälp snabbt

ska du ringa på telefonnummer 112.

Brand

Om det börjar brinna kan du tänka på att göra tre olika saker.

  1. Rädda. Gör så att du och andra kommer bort från elden.
  2. Larma. Ring brandkåren som ska släcka elden på telefonnummer 112.
  3. Släck. Har du en brandsläckare så kan du försöka släcka elden.

Elavbrott

Om du får elavbrott hemma

titta först på dina säkringar så att de är hela.

 

Du kan ringa elbolagen som lämnar el till dig.

De kan hjälpa dig så du får tillbaka elen.

Mälarenergi har telefonnummer 021-39 50 00.

Vattenfall har telefonnummer 020-82 58 58.

 

Om det är stora områden som har elavbrott samtidigt

kan du lyssna på lokalradion P4

för att få veta när elen kommer tillbaka.

Giftinformation

Om ett skadligt ämne kommer in i din kropp

då kan du behöva få hjälp av en läkare.

 

Ring på telefonnumret 08-33 12 31.

Det är telefonnumret till giftinformationscentralen.

Är det akut så ring på larmnumret 112.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Om det händer en allvarlig olycka i Arboga

till exempel om det brinner på en fabrik

och röken är giftig

kan räddningstjänsten sända ut

ett viktigt meddelande till allmänheten.

Det kallas VMA.

 

VMA är en signal som låter i hela Arboga.

Signalen låter i 7 sekunder.

Sedan är det tyst i 14 sekunder.

Sedan låter signalen i 7 sekunder igen.

Signalen kan låta flera gånger.

 

När du hör signalen ska du

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på lokalradion på kanal P4.

När det inte är farligt längre

låter signalen i 30 sekunder.

 

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA

provas alltid första måndagen i månaderna

mars, juni, september och december.

Då provas signalen klockan 15 på eftermiddagen.

Fel på gator

Om det är fel på gator, på vattenledningen

eller på avloppsledningen ska du ringa telefonnummer 0589-872 00.

På kvällar och helger ska du ringa telefonnummer 021-30 01 95.

Vill du fråga något?

Om du vill fråga någon om krisberedskap

ring då till Lena Mäenpää på telefonnummer 0589 - 67 00 82.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: