Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Kommunen arbetar på flera sätt för att göra gatumiljö och information tillgänglig för så många som möjligt.

Enkelt avhjälpta hinder

Under de senaste åren har arbetet med enkelt avhjälpta hinder pågått både i kommunens fastigheter och i gatumiljön. Till exempel har övergångsställen och gångstråk markerats så att det är enklare för personer med funktionsnedsättning att orientera sig. Hiss har också installerats i flera lokaler för att förbättra tillgängligheten.

Lättläst information

Delar av informationen på arboga.se finns på lättläst svenska.

Det finns också en uppläsningsfunktion på webbplatsen.

Läs arboga.se på lättläst svenska.

Jämställdhet

Arboga kommuns jämställdhetsplan hittar du under Planer och styrdokument på den här webbplatsen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: