Exempelbild från MediaflowPro

Varumärke

Inspiration genomsyrar väldigt mycket i Arboga och löper som en röd tråd genom Arboga av idag och Arboga historiskt sett.

Men att Arboga är en plats för inspiration märks än mer idag. Det är bara att titta på allt från den fysiska miljön till kultur- och föreningslivet. Här finns en kreativitet och ett engagemang som är fantastiskt. För många kreativa människor är Arboga en plats för inspiration och det omfattar inte enbart konstnärlig kreativitet utan alla som drivs av idéer som man förverkligar på olika kreativa sätt.

 

Och detta sammantaget; Arbogas historia och miljö, och den inspiration som de ger för ett ovanligt engagerat och kreativt kultur- och föreningsliv, är kärnan i varumärket.

Mental plats för inspiration

”Plats för inspiration” signalerar inte bara att Arboga rent fysiskt är en plats för inspiration utan också att här finns mental plats, det vill säga tid/utrymme, för inspiration. I det mer stressade storstadslivet finns inte alla gånger denna möjlighet. För att vara kreativ och förverkliga sina idéer behöver man tid att reflektera, att tänka nya tankar. Men också tid att vara tillsammans. Gemenskap är viktigt för inspiration, med vänner, i familjen och inte minst i föreningslivet.

 

Arboga rymmer allt detta. Därför säger vi Arboga - plats för inspiration.

 

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: