Planer och styrdokument

Arboga kommun har ett antal fastställda dokument i form av policyer, program och planer som reglerar och styr kommunens verksamheter.

Här publiceras kommunens övergripande dokument. De är sorterade efter ämnesområde. Ämnena är sorterade i bokstavsordning. Listan utger sig inte för att vara komplett utan uppdateras kontinuerligt. Saknar du något dokument är du välkommen att kontakta Arboga kommuns växel på telefon 0589-870 00.Planer och styrdokument


Alkohol och droger

Alkohol- och drogpolitisk policyPDF


Arbetsmiljö och personal

MedarbetarpolicyPDF

Chefs- och ledarskapsstrategiPDF

Instruktion för kommundirektörenPDF


Avgifter och taxor

Avgifter och taxor


Bibliotek

Biblioteksplan 2017-2019PDF


Delegation

Delegationsordning för kommunstyrelsenPDF


Ekonomi

Policy för kundfakturering samt krav- och inkassohanteringPDF

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohanteringPDF


Energi och klimat

Energi- och klimatstrategi 2009PDF


Föreningar

Policy för stöd till organisationerPDF


Förtroendevalda

Anvisningar för löneväxling, pension och omställningPDF

Arbetsordning kommunfullmäktigePDF

ArkivreglementePDF

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 2019-2022PDF

Bolagspolicy, ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolagPDF

Förbundsordning för Västra Mälardalens KommunalförbundPDF

Förbundsordning för Västra Mälardalens MyndighetsförbundPDF

Förbundsordning för Kommunalförbundet VafabMiljöPDF

Handlingsplan vid fara, hot och våldssituationerPDF

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformerPDF

Reglemente för intern kontrollPDF

Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens KommunalförbundPDF

Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens MyndighetsförbundPDF

RevisionsreglementePDF

Revisionsreglemente för Västra Mälardalens KommunalförbundPDF

Revisionsreglemente för Västra Mälardalens MyndighetsförbundPDF


Hälsa

Lokala hälsoskyddsföreskrifter


Information, marknadsföring

InformationspolicyPDF

Grafisk profil för varumärketPDF


Inköp och upphandling

Upphandlings- och inköpspolicyPDF

Riktlinjer för direktupphandlingPDF

Riktlinjer för miljökrav vid upphandlingPDF

Riktlinjer för sociala krav vid upphandlingPDF


IT

Riktlinje för anskaffning av ITPDF

Riktlinje för systemförvaltningPDF


Krisberedskap

KrishanteringsplanPDF

KriskommunikationsplanPDF

Styrdokument för Arboga kommuns krisberedskap åren 2016-2018PDF


Kommunala lokaler

UthyrningspolicyPDF

Riktlinjer för tillfällig lokaluthyrningPDF

Strategisk lokalförsörjningsplan åren 2018-2024PDF

BrandskyddspolicyPDF


Politiska mål

Strategisk och ekonomisk plan åren 2018-2020PDF

Strategisk och ekonomisk plan åren 2019-2022PDF


Renhållning

Renhållningsordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Skola och förskola

Riktlinjer för måltidsverksamheten i förskola och skolaPDF


Stadsmiljö, översiktsplan med mera

Lokala ordningsföreskrifter

Grönstrukturplan

Policy för kommunens skogsinnehavPDF


VA

VA-plan


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 oktober 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer