Sammanträdestider 2019

Här är kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider för 2019. Det är endast kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för allmänheten.      

Sammanträdestider

Namn

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec


KF
18.15

31


14

25


1312

24

28KS

13.15

15

26

19*

9

2827


8

12SN

13.15

16

23

20

20

17

2821

4

25

16

20

11


BUN

13.15

23

6

6

24


1211

9

13

11


FKN

13.15

31

28


25


275

10


12


* Avser årsstämmor för bolagen.

 

Med reservation för eventuella ändringar.

Förklaring av förkortningar

KF = kommunfullmäktige

KS = kommunstyrelsen

SN = socialnämnden

BUN = barn- och utbildningsnämnden

FKN = fritids- och kulturnämnden

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer