Sammanträdestider 2018

Här är kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider för 2018. Det är endast kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för allmänheten.      

Sammanträdestider

Namn

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

 

KF
18.15


1

15

25


1413

25

29


 

KS

13.15

16

27


10

2928


9

13


 

TN

13.15


7

7

18

20
5

10

14

19

 

SN

13.15

24

28

21

25

1622

5, 26

17

21

12

 

BUN

13.15


7


25


13


13

19

24


12

 

FKN

13.15


14

28

25


275

10


12

 

Med reservation för eventuella ändringar.

Förklaring av förkortningar

KF = kommunfullmäktige

KS = kommunstyrelsen

TN = tekniska nämnden

SN = socialnämnden

BUN = barn- och utbildningsnämnden

FKN = fritids- och kulturnämnden

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 augusti 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer