Kommunens vision 2030: Arboga - plats för inspiration

I Arboga har politiken beslutat om en vision för kommunen: Arboga - plats för inspiration. Visionen beskriver den bild av Arboga som politikerna vill se år 2030.

Arboga ska vara en inspirerande plats i första hand för dem som bor och verkar här, men även för besökare. Det blir verklighet genom att satsa inom tre strategiska områden: Inspirerande livsmiljö, Inspirerande lärande och arbete samt Inspirerande organisation.


Inom varje strategiskt område beslutar kommunfullmäktige om övergripande mål för hela kommunen. De sju målen pekar ut vad som är viktigast att jobba med inom de strategiska områdena just nu.


Nämnderna skapar därefter egna mål för sina verksamheter utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål. Varje nämnd anpassar sina mål så att de utgår ifrån verksamhetens möjligheter att bidra till att de övergripande målen uppfylls.


De övergipande politiska målen i Arboga kommun.

Beslut och uppföljning av de politiska målen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: