Trafiksäkerhetsråd

Trafiksäkerhetsrådet är ett opolitiskt och neutralt organ utan beslutanderätt. Rådets uppgift är att vara ett forum för kontakter och samråd mellan olika organisationer och kommunens ansvariga politiker och tjänstemän.

Trafiksäkerhetsrådets mål:

 • Det kommunala trafiksäkerhetsrådet skall verka för ökad trafiksäkerhet.
 • Kunskapen hos Arbogas allmänhet, föreningar och organisationer ska öka när det gäller trafiksäkerhetsfrågor

Ledamöter i Trafiksäkerhets rådet

Kommunen representeras av två ledamöter samt två ersättare från tekniska nämnden. Medverkande organisationer utser en representant och en ersättare till rådet. I rådet ingår för närvarande följande organisationer:

 • Arboga Taxi
 • Arboga Visions Seniorer
 • DHR
 • FMK
 • Gäddgårdsskolans föräldraråd
 • Götlunda buss
 • Hörselskadades riksförbund (HRF)
 • M4-gruppen AB
 • Naturskyddsföreningen
 • NTF Västmanland
 • Nybyholms- och Stureskolans föräldraförening/ föräldraråd
 • Polisen i Västmanlands län
 • Pensionärernas riksorganisation (PRO)
 • Psoriasisförbundet (PSO)
 • Reumatikerföreningen i KAK
 • SPF Aktiv
 • Sveriges pensionärers riksförbund (SPRF)
 • Synskadades riksförbund Arboga
 • Viby buss AB

Trafiksäkerhetsrådets sammanträden

Trafiksäkerhetsrådet sammanträder två- fyra gånger per år, i regel måndagskvällar.

 

Här kan du läsa protokoll från Trafiksäkerhetsrådets sammanträden.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer