Pensionärsråd

Pensionärsrådet fungerar som organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och kommunens styrelser och nämnder vad gäller planering av insatser för äldre.

Pensionärsrådet är genom pensionärsorganisationernas representanter en viktig kanal till äldre i kommunen, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut.

Representanter

Kommunen representeras av tre ledamöter och ersättare varav två ledamöter och ersättare utses från socialnämnden och en ledamot och ersättare utses från fritid- och kulturnämnden.

 

Pensionärsorganisationerna utser en ledamot och en ersättare. Organisationer med lokalt 200 eller fler medlemmar utser ytterligare en ledamot och en ersättare. Pensionärsorganisationerna i rådet ska tillhöra en riksorganisation.

 

Rådet sammanträder fyra gånger per år och därutöver om någon särskild fråga påkallar samråd med eller information till rådet.

 

Läs protokoll från Pensionärsrådets sammanträden.

Pensionärsorganisationer i Arboga

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: